MyDesign | Kod Arivi - Anasayfaya Dn   No banner in farm
Anasayfa Aratr Forum Gelimi Arama Siteniz in En Hit erikler RSS erik Ekle Scriptler Destekleyenler Kadromuz Reklam letiim Giri Sayfas Yap  Sk Kullanlanlara Ekle
Bu Kategorinin En Yeni Kodlar:


Bu Kategorinin En ok Grntlenen Kodlar:


Arama:
Gelimi Arama


No banner in farmEn ok Grntlenen Kodlar:


ye Girii:
 ye OlAnasayfa > Delphi / Kylix > Kodlar

String içerisindeki türkçe karakterleri yok etmek

Bazen dil uyumsuzlukları nedeni ile string bir ifade içerisindeki
Türkçe karakterleri yok etme ihtiyacı olabilir. (ç, ğ, ü, ş, i, ş vb.) yerine (c,g

Kategori : Delphi / Kylix
Gnderen : ytulgar
Telif :
Tarih : 28 Haziran 2006
rnek Dosya : Bulunmamakta
Okunma Says : 15206
Puan
: 9,7 / 10 (3 Oy)
Puan Verin :
Google Bookmarks  del.icio.us  Digg  Yahoo! MyWeb  Windows Live  Furl
 
 
{ Programın deneyebilmeniz için  boş
form üzerine 2 adet edit box bir adet buton
yerleştirin.
daha sonra ilgili kodu alıp yapıştırın.
}

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

uses MaskUtils;

{$R *.dfm}
// fonksiyona gelen pDeger değişkeni içerisindeki
// tüm türkçe karakterleri ingilizce karakterleri
// ile değiştirir. Ö-->O , ı-->i vb. dönüştürür.
function uTurkceHarfYokEt(pDeger: string): string;
var
  lintSayac, lintUzunluk: Integer;
  lstrUretilen: string;
begin
  lstrUretilen := '';
  lintUzunluk := length(pDeger);
  for lintSayac := 1 to lintUzunluk do
  begin
    case pDeger[lintSayac] of
      'ğ': lstrUretilen := lstrUretilen + 'g';
      'ü': lstrUretilen := lstrUretilen + 'u';
      'ı': lstrUretilen := lstrUretilen + 'i';
      'ç': lstrUretilen := lstrUretilen + 'c';
      'ş': lstrUretilen := lstrUretilen + 's';
      'ö': lstrUretilen := lstrUretilen + 'o';
      'İ': lstrUretilen := lstrUretilen + 'I';
      'Ğ': lstrUretilen := lstrUretilen + 'G';
      'Ü': lstrUretilen := lstrUretilen + 'U';
      'Ç': lstrUretilen := lstrUretilen + 'Ç';
      'Ş': lstrUretilen := lstrUretilen + 'S';
      'Ö': lstrUretilen := lstrUretilen + 'O';
    else
      lstrUretilen := lstrUretilen + pDeger[lintSayac];
    end;
  end;
  Result := lstrUretilen;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Edit2.Text := uTurkceHarfYokEt(Edit1.Text);
end;

end.
 
 

String içerisindeki türkçe karakterleri yok etmek iin yazlan yorumlar

Hen�z yorum eklenmedi.

Yorum ekleyin

Anasayfa > Delphi / Kylix > Kodlar > String içerisindeki türkçe karakterleri yok etmek
Kategoriler:


Forum:Balantlar:    En Son Yorumlanan erikler:


    Murat Yavuz | Site Haritas | Gizlilik Bildirimi | 18.204.227.117 | 0,15 Saniye
    © Copyright 2004-2020 MyDesign | Kod Arivi. Tm Haklar Sakldr.
    MyDesign | Kod Arivi, en iyi grnm iin, 1024x768 ve zeri znrlk tavsiye eder.