MyDesign | Kod Arşivi - Anasayfaya Dön   No banner in farm
Anasayfa Araştır Forum Gelişmiş Arama Siteniz İçin En Hit İçerikler RSS İçerik Ekle Scriptler Destekleyenler Kadromuz Reklam İletişim Giriş Sayfası Yap  Sık Kullanılanlara Ekle
Bu Kategorinin En Yeni Kodları:


Bu Kategorinin En Çok Görüntülenen Kodları:


Arama:
Gelişmiş Arama


No banner in farmEn Çok Görüntülenen Kodlar:


Üye Girişi:
 Üye OlAnasayfa > Delphi / Kylix > Kodlar

Basit Bir Sesli Klavye

Butona ses yükleme

Kategori : Delphi / Kylix
Gönderen : gökhan
Telif :
Tarih : 19 Haziran 2006
Örnek Dosya : İndir
Okunma Sayısı : 11949
Puan
: 9,3 / 10 (13 Oy)
Puan Verin :
Google Bookmarks  del.icio.us  Digg  Yahoo! MyWeb  Windows Live  Furl
 
 
----------FORM1----

unit Unit1;
interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls,mmsystem, jpeg, ExtCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    Button6: TButton;
    Button7: TButton;
    Button8: TButton;
    Button9: TButton;
    Button10: TButton;
    Button11: TButton;
    Button12: TButton;
    Button13: TButton;
    Button14: TButton;
    Button15: TButton;
    Button16: TButton;
    Button17: TButton;
    Button18: TButton;
    Button19: TButton;
    Button20: TButton;
    Button21: TButton;
    Button22: TButton;
    Button23: TButton;
    Button24: TButton;
    Button25: TButton;
    Button26: TButton;
    Button27: TButton;
    Button28: TButton;
    Button29: TButton;
    Button30: TButton;
    Button31: TButton;
    Button32: TButton;
    Button33: TButton;
    Button34: TButton;
    Button35: TButton;
    Button36: TButton;
    Button37: TButton;
    Button38: TButton;
    Button39: TButton;
    Button40: TButton;
    Button41: TButton;
    Button42: TButton;
    Button43: TButton;
    Button44: TButton;
    Image1: TImage;
    Image2: TImage;
    procedure Button42Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button22Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure Button7Click(Sender: TObject);
    procedure Button8Click(Sender: TObject);
    procedure Button9Click(Sender: TObject);
    procedure Button10Click(Sender: TObject);
    procedure Button11Click(Sender: TObject);
    procedure Button12Click(Sender: TObject);
    procedure Button13Click(Sender: TObject);
    procedure Button14Click(Sender: TObject);
    procedure Button15Click(Sender: TObject);
    procedure Button16Click(Sender: TObject);
    procedure Button17Click(Sender: TObject);
    procedure Button18Click(Sender: TObject);
    procedure Button19Click(Sender: TObject);
    procedure Button20Click(Sender: TObject);
    procedure Button21Click(Sender: TObject);
    procedure Button23Click(Sender: TObject);
    procedure Button24Click(Sender: TObject);
    procedure Button25Click(Sender: TObject);
    procedure Button26Click(Sender: TObject);
    procedure Button27Click(Sender: TObject);
    procedure Button28Click(Sender: TObject);
    procedure Button29Click(Sender: TObject);
    procedure Button31Click(Sender: TObject);
    procedure Button32Click(Sender: TObject);
    procedure Button33Click(Sender: TObject);
    procedure Button34Click(Sender: TObject);
    procedure Button35Click(Sender: TObject);
    procedure Button37Click(Sender: TObject);
    procedure Button38Click(Sender: TObject);
    procedure Button36Click(Sender: TObject);
    procedure Button39Click(Sender: TObject);
    procedure Button30Click(Sender: TObject);
    procedure Button41Click(Sender: TObject);
    procedure Button40Click(Sender: TObject);
    procedure Button43Click(Sender: TObject);
    procedure Button44Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

uses Unit2,unit3,unit4,unit5;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button42Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\çıkışş.wav'),0,SND_SYNC);
  PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\çıkış.wav'),0,SND_SYNC);

close;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\a.wav'),0,SND_SYNC);


end;
procedure TForm1.Button22Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ş.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\b.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\c.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ç.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\d.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\e.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\f.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\g.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ğ.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ı.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\i.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\j.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button13Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\k.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button14Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\l.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\m.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button16Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\n.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button17Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\o.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button18Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ö.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button19Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\p.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button20Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\r.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button21Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\s.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button23Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\t.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button24Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\u.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button25Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ü.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button26Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\h.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button27Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\v.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button28Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\y.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button29Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\z.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button31Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\1.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button32Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\2.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button33Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\3.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button34Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\4.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button35Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\5.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button37Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\6.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button38Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\7.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button36Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\8.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button39Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\9.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button30Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\0.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm1.Button41Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\heceler.wav'),0,SND_SYNC);
form2.show;
end;

procedure TForm1.Button40Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\kelimeler.wav'),0,SND_SYNC);
form3.Show;

end;

procedure TForm1.Button43Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\cümleler.wav'),0,SND_SYNC);
form4.show;

end;

procedure TForm1.Button44Click(Sender: TObject);
begin
  PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\hesap makinesi.wav'),0,SND_SYNC);
form5.show;
end;

-----------FORM2-------

unit Unit2;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs,mmsystem, StdCtrls;

type
  TForm2 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    Button6: TButton;
    Button7: TButton;
    Button8: TButton;
    Button9: TButton;
    Button10: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure Button7Click(Sender: TObject);
    procedure Button8Click(Sender: TObject);
    procedure Button9Click(Sender: TObject);
    procedure Button10Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form2: TForm2;

implementation
 uses unit1;
{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\anamenü.wav'),0,SND_SYNC);
form1.show;
close;
end;

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ab.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ba.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm2.Button4Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ca.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm2.Button5Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\de.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm2.Button6Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ma.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm2.Button7Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\an.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm2.Button8Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ne.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm2.Button9Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\la.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm2.Button10Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\be.wav'),0,SND_SYNC);
end;
END.

------------FORM3---------------

unit Unit3;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs,mmsystem, StdCtrls;

type
  TForm3 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    Button6: TButton;
    Button7: TButton;
    Button8: TButton;
    Button9: TButton;
    Button10: TButton;
    Button11: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure Button7Click(Sender: TObject);
    procedure Button8Click(Sender: TObject);
    procedure Button9Click(Sender: TObject);
    procedure Button10Click(Sender: TObject);
    procedure Button11Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form3: TForm3;

implementation
 uses unit1;
{$R *.dfm}

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\anamenü.wav'),0,SND_SYNC);
 form1.Show;
 close
end;

procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\baba.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\anne.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm3.Button4Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\dede.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm3.Button5Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\amca.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm3.Button6Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\abla.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm3.Button7Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\okul.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm3.Button8Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\defter.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm3.Button9Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\kalem.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm3.Button10Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\kitap.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm3.Button11Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\bayrak.wav'),0,SND_SYNC);
end;
end.

-------------------FORM4-------------------

unit Unit4;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs,mmsystem, StdCtrls;

type
  TForm4 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    Button6: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form4: TForm4;

implementation
 uses unit1;
{$R *.dfm}

procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\anamenü.wav'),0,SND_SYNC);
form1.show;
close;
end;

procedure TForm4.Button2Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ali ata bak.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm4.Button3Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\ali topu at.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm4.Button4Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\emel eve gel.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm4.Button5Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\serap okula git.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm4.Button6Click(Sender: TObject);
begin
PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\adem zil çaldı.wav'),0,SND_SYNC);
end;

procedure TForm4.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

end.


----------------FORM5-------------

unit Unit5;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs,mmsystem,StdCtrls;

type
  TForm5 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    Button6: TButton;
    Button7: TButton;
    Button8: TButton;
    Button9: TButton;
    Button10: TButton;
    Button11: TButton;
    Button12: TButton;
    Button13: TButton;
    Button14: TButton;
    Button15: TButton;
    Button16: TButton;
    Button17: TButton;
    Button18: TButton;
    Button19: TButton;
    Button20: TButton;
    Button21: TButton;
    Button22: TButton;
    Button23: TButton;
    Button24: TButton;
    Button25: TButton;
    Button26: TButton;
    Button27: TButton;
    Button28: TButton;
    Button29: TButton;
    Label1: TLabel;
    procedure Button12Click(Sender: TObject);
    procedure Button13Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure Button7Click(Sender: TObject);
    procedure Button8Click(Sender: TObject);
    procedure Button9Click(Sender: TObject);
    procedure Button10Click(Sender: TObject);
    procedure Button17Click(Sender: TObject);
    procedure Button27Click(Sender: TObject);
    procedure Button26Click(Sender: TObject);
    procedure Button25Click(Sender: TObject);
    procedure Button24Click(Sender: TObject);
    procedure Button28Click(Sender: TObject);
    procedure Button15Click(Sender: TObject);
    procedure Button23Click(Sender: TObject);
    procedure Button29Click(Sender: TObject);
    procedure Button22Click(Sender: TObject);
    procedure Button18Click(Sender: TObject);
    procedure Button19Click(Sender: TObject);
    procedure Button20Click(Sender: TObject);
    procedure Button16Click(Sender: TObject);
    procedure Button14Click(Sender: TObject);
    procedure Button11Click(Sender: TObject);
    procedure Button21Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    Islem,Kontrol : integer;
    GeciciSayi3,
    GeciciSayi2,
    GeciciSayi,
    IlkSayi,
    IkinciSayi,
    Hafiza,
    IslemSonucu   : real;
    Sonuc         : string[9];{ Public declarations }
  end;

var
  Form5: TForm5;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm5.Button12Click(Sender: TObject);
begin
 Islem:=0;
  Kontrol:=1;
  Sonuc:=('0');
  LABEL1.Caption:=Sonuc;
  IkinciSayi:=0;
  IlkSayi:=0;
end;

procedure TForm5.Button13Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(pChar('c:\KLAVYE\sesler\anamenü.wav'),0,SND_SYNC);
close;
end;

procedure TForm5.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('0');
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('1');
                      label1.Caption:=Sonuc;

end;
end;
procedure TForm5.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('2');
                      label1.Caption:=Sonuc;
end; end;

procedure TForm5.Button4Click(Sender: TObject);
begin
  if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('3');
                      label1.Caption:=Sonuc;
end;
end;
procedure TForm5.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('4');
                      label1.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm5.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('5');
                      label1.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm5.Button7Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('6');
                      label1.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm5.Button8Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('7');
                      label1.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm5.Button9Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('8');
                      label1.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm5.Button10Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
                      Sonuc:=Sonuc+('9');
                      label1.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm5.Button17Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      Sonuc:=('0');
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button27Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      Islem:=2;
                      IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      Sonuc:=('0');
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button26Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      Islem:=3;
                      IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      Sonuc:=('0');
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button25Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      Islem:=1;
                      IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      Sonuc:=('0');
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button24Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      Islem:=4;
                      IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      Sonuc:=('0');
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button28Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
                      IkinciSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      if Islem=1 then begin IslemSonucu:=IlkSayi+IkinciSayi; end;
                      if Islem=4 then begin IslemSonucu:=IlkSayi-IkinciSayi; end;
                      if Islem=2 then begin IslemSonucu:=IlkSayi*IkinciSayi; end;
                      if (Islem=3) and (IlkSayi>0) and (IkinciSayi>0) then begin IslemSonucu:=IlkSayi/IkinciSayi; end;
                      Sonuc:=floattostr(IslemSonucu);
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button15Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
                      IkinciSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      Hafiza:=Hafiza+IkinciSayi;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button23Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      GeciciSayi:=GeciciSayi*GeciciSayi;
                      Sonuc:=floattostr(GeciciSayi);
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button29Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
                      Sonuc:=('-')+Sonuc;
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button22Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
                      GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      if GeciciSayi>1 then begin
                                             IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
                                             GeciciSayi2:=sqrt(IlkSayi);
                                             Sonuc:=floattostr(GeciciSayi2);
                                             label1.Caption:=Sonuc;
                                           end; end;
end;

procedure TForm5.Button18Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      GeciciSayi2:=sin(GeciciSayi);
                      Sonuc:=floattostr(GeciciSayi2);
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button19Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      GeciciSayi2:=cos(GeciciSayi);
                      Sonuc:=floattostr(GeciciSayi2);
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button20Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
                      GeciciSayi2:=sin(GeciciSayi);
                      GeciciSayi3:=cos(GeciciSayi);
                      GeciciSayi:=GeciciSayi2/GeciciSayi3;
                      Sonuc:=floattostr(GeciciSayi);
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button16Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then Hafiza:=strtofloat(Sonuc);

end;

procedure TForm5.Button14Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      Sonuc:=floattostr(Hafiza);
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button11Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
                      Sonuc:=Sonuc+(','); // Burada , yerine . kullanabilirsiniz. Ancak İşletim sisteminizin ülke ayarları ile aynı olmalıdır aksi halde hata verir.
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.Button21Click(Sender: TObject);
begin
 if Kontrol=1 then begin
                      Sonuc:=('3,141592'); // Burada , yerine . kullanabilirsiniz. Ancak İşletim sisteminizin ülke ayarları ile aynı olmalıdır aksi halde hata verir.
                      label1.Caption:=Sonuc;
                    end;
end;

procedure TForm5.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

end.
 
 

Basit Bir Sesli Klavye için yazılan yorumlar

Henüz yorum eklenmedi.

Yorum ekleyin

Anasayfa > Delphi / Kylix > Kodlar > Basit Bir Sesli Klavye
Kategoriler:


Forum:Bağlantılar:    En Son Yorumlanan İçerikler:


    Murat Yavuz | Site Haritası | Gizlilik Bildirimi | 54.146.227.92 | 0,14 Saniye
    © Copyright 2004-2019 MyDesign | Kod Arşivi. Tüm Hakları Saklıdır.
    MyDesign | Kod Arşivi, en iyi görünüm için, 1024x768 ve üzeri çözünürlük tavsiye eder.