MyDesign | Kod Arivi - Anasayfaya Dn   No banner in farm
Anasayfa Aratr Forum Gelimi Arama Siteniz in En Hit erikler RSS erik Ekle Scriptler Destekleyenler Kadromuz Reklam letiim Giri Sayfas Yap  Sk Kullanlanlara Ekle
Bu Kategorinin En Yeni Kodlar:


Bu Kategorinin En ok Grntlenen Kodlar:


Arama:
Gelimi Arama


No banner in farmEn ok Grntlenen Kodlar:


ye Girii:
 ye OlAnasayfa > VisualBasic > Kodlar

Geçerli Sayfayı Bulmak

Veritabanından verileri sayfalayarak çekerken oluşan sayfalar içinde geçerli olanı bulmak

Kategori : VisualBasic
Gnderen : LonG
Telif :
Tarih : 30 Mayıs 2005
rnek Dosya : �ndir
Okunma Says : 11317
Puan
: 0 / 10 (0 Oy)
Puan Verin :
Google Bookmarks  del.icio.us  Digg  Yahoo! MyWeb  Windows Live  Furl
 
 
Option Explicit
Dim db As Connection
Dim lCurrentPage As Long

Private Sub cmdNext_Click()
    lCurrentPage = lCurrentPage + 1
    Call LoadListBox(lCurrentPage)
End Sub

Private Sub cmdPrevious_Click()
    If lCurrentPage > 1 Then
        lCurrentPage = lCurrentPage - 1
        Call LoadListBox(lCurrentPage)
    End If
End Sub

Private Sub Form_Load()
    
    Set db = New Connection
    db.CursorLocation = adUseClient
    db.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & AppPath & "test.mdb;"

    lCurrentPage = 1
    Call LoadListBox(lCurrentPage)

End Sub
Private Sub LoadListBox(lPage As Long)
    Dim adoPrimaryRS As ADODB.Recordset
    Dim lPageCount As Long
    Dim nPageSize As Integer
    Dim lCount As Long

    nPageSize = 7
    Set adoPrimaryRS = New Recordset
    adoPrimaryRS.Open "select * from numbers", db, adOpenStatic, adLockOptimistic

    adoPrimaryRS.PageSize = nPageSize
    lPageCount = adoPrimaryRS.PageCount
    If lCurrentPage > lPageCount Then
        lCurrentPage = lPageCount
    End If
    
    txtPage.Text = lPage
    
    adoPrimaryRS.AbsolutePage = lCurrentPage
    
    With lbxRecords
        .Clear
        lCount = 0
        Do While Not adoPrimaryRS.EOF
            .AddItem adoPrimaryRS("aNumber")
            lCount = lCount + 1
            If lCount = nPageSize Then
                Exit Do
            End If
            adoPrimaryRS.MoveNext
        Loop
        
    End With
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    If Not db Is Nothing Then
        db.Close
    End If
    Set db = Nothing
End Sub
Public Function AppPath() As String
    
    Dim sAns As String
    sAns = App.Path
    If Right(App.Path, 1) <> "\" Then sAns = sAns & "\"
    AppPath = sAns

End Function
 
 

Geçerli Sayfayı Bulmak iin yazlan yorumlar

Hen�z yorum eklenmedi.

Yorum ekleyin

Anasayfa > VisualBasic > Kodlar > Geçerli Sayfayı Bulmak
Kategoriler:


Forum:Balantlar:    En Son Yorumlanan erikler:


    Murat Yavuz | Site Haritas | Gizlilik Bildirimi | 34.238.190.122 | 0,14 Saniye
    © Copyright 2004-2020 MyDesign | Kod Arivi. Tm Haklar Sakldr.
    MyDesign | Kod Arivi, en iyi grnm iin, 1024x768 ve zeri znrlk tavsiye eder.